Belka górna serwisu ABC Hurtownia Części Zamiennych

INFORMACJE SERWISOWE

Menu lewe serwisu ABC Hurtownia Części Zamiennych
SERWIS
Info ABC Hurtownia Części Zamiennych

CZYNNIKI CHŁODNICZE FIRMY DUPONT

  SUVA
123
SUVA
124
SUVA
134a
SUVA
MP39
SUVA
MP66
SUVA
HP80
SUVA
HP81
SUVA
HP62
SUVA
9000
SUVA
9100
nazwa wg
ASHRAE
  R-123 R-124 R-134a R-401A R-401B R-402A R-402B R-404A R-407C R-410A
zamiennik za   R-11
R-12B1
R-114 R-12
R-500
R-12 R-12 R-502 R-502 R-22
R-502
R-22 R-22
R-13B1
własno¶ć jedn. WŁA¦CIWO¦CI FIZYCZNE
skład % wag. R-123-100% R-124-100% R-134a-100% R-22-53%
R-152a-13%
R-124-34%
R-22-61%
R-152A-11%
R-124-28%
R-22-38%
R-125-60%
R-290-2%
R-22-60%
R-125-38%
R-134a-4%
R-125-44%
R-134-52%
R-134A-4%
R-125-25%
R-134A-52%
R-32-23%
R-125-50%
R32-50%
punkt wrzenia (1,013 bar) °C 27,9 -12.1 -26,1 -33 -34,7 -49,2 -47,4 -46,7 -43,6 -51,58
punkt zamarzania °C -107 -199 -101 nie analizowano
temperatura krytyczna °C 183,7 122,5 101,1 108 106 75,5 82,6 72,1 86,7 72,1
ci¶nienie krytyczne bar 36,68 36,3 40,6 46,04 46,82 41,35 44,45 37,32 46 49,2
gęsto¶ć krytyczna kg/m3 550 553,8 515,3 510,6 512,7 541,7 530,7 484,5 506,8 488,9
gęsto¶ć cieczy przy 25°C kg/m3 1463 1364 1206 1194 1193 1151 1156 1048 1136 1062
gęsto¶ć pary nasyconej przy -15°C kg/m3 1146 5996 8,88 7,713 8,247 19,93 16,9 18,196 11,14 18,52
ciepło wła¶ciwe cieczy przy 25°C kJ/(kg K) 0,965 1,13 1,44 1,3 1,3 1,37 1,34 1,53 1,537 1,834
ciepło wła¶ciwe pary przy 25°C, 1,013 bar kJ/(kg K) 0,721 0,741 0,852 0,735 0,724 0,755 0,725 0,87 0,829 0,826
ci¶nienie pary przy 25°C bar 0,91 3,83 6,66 7,73 8,19 13,37 12,53 12,55 11,85 16,53
ciepło parowania w punkcie wrzenia kJ/kg 174,2 167,9 217,1 227,4 229,4 194 210 202,1 246,1 264,3
przewodno¶ć cieplna cieczy przy 25°C W/(m K) 0,081 0,072 0,0824 0,09 0,09 0,069 0,0735 0,0683 0,0824 0,0851
przewodno¶ć cieplna pary przy 25°C 1,013 bar W/(m K) 0,0112 0,013 0,0145 0,0119 0,0119 0,01266 0,01205 0,01346 0,01199 0,01243
potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) R-11=1 0,02 0,02 0 0,03 0,035 0,02 0,02 0 0 0
    ZALECANE OLEJE CHŁODNICZE
wymiana oleju   zalecana konieczna niekonieczna konieczna
zalecany w pierwszej kolejno¶ci   mineralny alkilo-
benzenowy
alkilo-
benzenowy
poliestrowy alkilobenzenowy (max. 5% pozostało¶ci mineralnego) mineralny alkilobenzenowy (max. 5% pozostało¶ci mineralnego) poliestrowy
zalecany w drugiej kolejno¶ci   - - poliestrowy - poliestrowy - -

   HOME    

 

Zapytania i propozycje: