Belka górna serwisu ABC Hurtownia Częœci Zamiennych

INFORMACJE SERWISOWE

Menu lewe serwisu ABC Hurtownia Częœci Zamiennych
SERWIS
Urzšdzenia sterujšce.
URZĄDZENIA STERUJĄCE

Stycznik prądu przemiennego i stałego MSM2

Znamionowe napięcie izolacji 500 V , 50 Hz
Napięcie probiercze 2,5 kV , 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły 25 A
Trwałość mechaniczna w kat. AC 3
Trwałość łączeniowa w kat. AC 3
Napięcie znamionowe cewki 24V, 220V, 380V i
inne
Masa max. 0,65 kg
Styczniki elektromagnetyczne są przeznaczone do sterowania silników indukcyjnych , klatkowych w kat. użytkowania AC 3 i DC 4.Mogą współpracować z przekaźnikami termobimetalowymi nadmiarowo-prądowymi typ P16.
Styczniki spełniają wymagania klimatu umiarkowanego.
Stycznik prądu przemiennego i stałego MSM3
Znamionowe napięcie izolacji 500V , 50 Hz
Napięcie probiercze 2,5 kV, 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły 40 A
Znamionowy prąd ciągły styków pomocniczych 6A
Trwałość mechaniczna w kat. AC 3
Trwałość łączeniowa w kat. AC 3
Napięcie znamionowe cewki 24V,220V,380Vi inne
Masa max. 1,1 kg
Styczniki elektromagnetyczne są przeznaczone do sterowania silników indukcyjnych , klatkowych w kategoriach użytkowania AC 3 i DC 4 . Mogą współpracować z przekaźnikami termobimetalowymi nadmiarowo-prądowymi typ P40.
Styczniki spełniają wymagania klimatu umiarkowanego .
UWAGA: Stycznik MSM-3 może być wyposażony w dodatkowe styki pomocnicze zwierne 5-6 , 11-12 .
Łącznik pomocniczy NO2
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Trwałość pracy 10 000 połączeń
Konfiguracja styków (zwierne, rozwierne, impulsowe) wg dodatkowych informacji (układ zestyków) i uzgodnień z producentem.
Zwieranie i rozwieranie styków następuje przy kącie obrotu 90
Łącznik może pracować w pozycji poziomej i pion.
W zamówieniu należy podać nazwę i typ łącznika,
wykonanie (ilość torów) oraz liczbę styków (z, i, r)
Łączniki są przeznaczone do pracy w obwodach niskiego napięcia wyłączników, rozłączników, odłączników itp. urządzeń elektroenergetycznych .
Sprzęgnięte z mechanizmami napędowymi ww.urządzeń służą do zamykania i otwierania obwodów elektr. napędów, sterowania i sygnalizacji.
Impulsowy odłącznik akumulatora 770
Napięcia znamionowe 24 V
Prąd znamionowy 200 A
Prąd maksymalny 2500 A w ciągu 5s
Czas impulsu elektr. lub 1000 A w ciągu 15s
Odłącznik zgodny z BN-82/3688-08.
Odłącznik przeznaczony jest do odłączania akumulatorów od sieci elektr. samochodów ciężarowych i autobusów.

 

   HOME    

 

Zapytania i propozycje: