Zobacz co warto przeczytać

Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów

Sandmat

Sandmat

Rodzaje geokompozytów i ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone z minimum dwóch faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) i jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geocomposite służy do poprawy właściwości fizycznych i mechanicznych gleby albo skały. Rodzaje geokompozytów to pomiędzy innymi:

Geokompozyty filtracyjne - służą do oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Ich budowa składa się z warstwy filtracyjnej (np. piasku) i warstwy geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem i utratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe - służą do odprowadzania wody z terenów zalewowych albo podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się z warstwy drenażowej (np. żwiru) lub geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem i utratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne - służą do izolowania termicznie albo akustycznie budowli albo urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) i geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem i utratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne - służą do ochrony przed erozją wodną oraz wiatrową. Ich budowa składa się z warstwy erozyjnej (np. maty z piasku) i geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.